Torghatten Nord
Overgang til AutoPASS regulativ fra 1. januar 2018 på 2 samband Overgang til AutoPASS regulativ fra 1. januar 2018 på fergesambandene Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik

Fergesambandene Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik vil fra og med 1. januar 2018 billetteres etter AutoPASS regulativet. Dette betyr blant annet at passasjerer reiser gratis, mens priser på kjøretøy vil stige.

Det vil inntil videre ikke være mulighet til å betale med AutoPASS-brikker på sambandet.

Legg merke til at dette kun gjelder nevnte samband Bognes-Skarberget og Drag-Kjøpsvik. Det er ingen endringer i takstregulativ på våre øvrige fergesamband.


Related links and attachments:
PDF Info Takstgrupper AutoPASS-regulativ 2018

Last updated: 19/12/2017 12:27
Published: 19/12/2017 12:00
© Torghatten Nord AS
Web: Gnist Design | IT Partner Tromsø